Odpowiedzi

2009-12-13T21:41:29+01:00
Glony to organizmy zielone, roślinne, zamieszkują wszystkie
środowiska w których występuje woda lub wilgoć. Glony dzielą się na VI klas: pierwsze III klasy- glony nizsze -eugleniny, tobołki, glony złociste; IV klasa-zielenice np. pierwotek, chlorella, skrętnica, sałata morska, gałęzatka, pełzatka; V klasa-brunatnice np. morszczyn, listownica; VI klasa-krasnorosty np. koralina, krasnorost.
Cechy życiowe glonów:
- odżywianie: są autotrofami czyli odżywiają się samożywnie wytwarzając związki organiczne z prostych związków nieorganicznych. Reakcja fotosyntezy-asymilacji przebiega w chloroplastach czyli strukturach wypełnionych chlorofilem. Rośliny zielone nazywamy wiec producentami zarówno tlenu jak i związków odżywczych. Glony przeprowadzają szczególnie intensywną fotosyntezę w zbiornikach wodnych i w środowiskach wilgotnych.
- Oddychanie: oddychają całą powierzchnią ciała czyli plechy. Plecha to budowa rośliny o nieskomplikowanych strukturach-brak korzeni, liści i łodyg.
- Rozmnażanie: glony rozmnażają się trzema sposobami: wegetatywnie-bez udziału komórek rozrodczych tylko przez fragmentację plechy; bezpłciowo-w wyniku tworzenia się zarodników czyli spory. Są dwa typy spor: ruchliwe -zoospory-posiadają wić jedną lub dwie i poruszają się w środowisku wodnym; aplanospory-zarodniki nieruchliwe -powstają na drodze mejozy i zawsze mają 1n chromosomów; płciowo trzema sposobami. Tworzą się gamety czyli komórki rozrodcze, na początku proste, prymitywne, jednakowe-izogamety, mające po dwie wici, lub powstają dwie różne gamety, większa i mniejsza-anizogamety, również zaopatrzone w dwie wici, lub powstaje komórka jajowa duża i nieruchoma oraz plemnik malutki i ruchliwy dzięki witce. Powstaje zygota z której tworzy się nowy organizm.
Plecha jest to ciało rośliny o zróżnicowanej budowie prymitywnej. Formy plech: jednokomórkowe(wiciowe maja zdolność ruchu, pełzakowe bardzo rzadko występują, nieruchome);kolonijne(toczek-forma kuli potomnej);plechy komórczakowe tzn. w jednej komórce jest wiele jąder; plechy nitkowate; plektenchymatyczne; plecha tkankowa dzięki której powstanie część liściokształtna, łodygo kształtna i chwytnikowa. Materiały zapasowe, które produkują glony w wyniku fotosyntezy.
Eugleniny - paramylon jest to cukrowiec zbliżony budową do skrobi.
Tobołki-materiał zapasowy laminaryna, cukrowiec nie podobny do skrobi.
Glony złociste - produkują tłuszcze i cukry.
Zielenice—skrobia, polisacharyd, wielocukrowiec.
Brunatnice- cukry, chryzolaminaryne i laminaryna.
Krasnorosty-skrobie krasnorostową, fikoerytryna podobna do glikogenu, cukrowiec taki jak w wątrobie i tłuszcze.
13 2 13
2009-12-13T21:42:05+01:00
Glony wykształciły szereg różnych sposobów rozmnażania. W wielu wypadkach jedynym sposobem jest u nich rozmnażanie bezpłciowe. Sposobami rozmnażania bezpłciowego u glonów jest fragmentacja plechy, podział komórki oraz wytwarzanie różnego rodzaju zarodników.

Rozmnażanie przez fragmentację plech jest typowe dla wszystkich grup glonów roślinnych. Polega ono na rozpadnięciu się na części plech glonów. Każda, nawet pojedyncza komórka, może dać początek nowemu organizmowi. Rozmnażaniu się glonów przez fragmentację plech sprzyjają prądy morskie, fale, zwierzęta, przepływające statki i łodzie. Fragmentacja, czyli rozerwanie plech, pobudza komórki do podziału, a tym samym do powstawania nowych plech. Przyczepione do poruszających się statków fragmenty plechy glonów mogą być przeniesione na nowe tereny, będące nowym miejscem życia tych roślin.

Rozmnażanie glonów jednokomórkowych przez podział komórki jest najprostszym sposobem rozmnażania. W taki sposób rozmnażają się między innymi okrzemki. Każda młoda komórka otrzymuje od komórki macierzystej wszystkie jej części składowe. Młode komórki otaczają się ścianą komórkową. Powstałe młode osobniki są identyczne jak ich komórka macierzysta. Różnią się tylko rozmiarami.

Rozmnażanie glonów obejmuje szereg różnorodnych zarodników i różne sposoby ich wytwarzania. Zarodniki u glonów powstają we wnętrzu ich komórek i wydostają się na zewnątrz po pęknięciu ściany komórki, w której się wytworzyły.
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T21:45:32+01:00
Glony w wielu przypadkach rozmnażają się bezpłciowo.
Sposobami rozmnażanie bezpłciowego jest dzielenie się komórki, fragmentacja plechy, oraz wytwarzanie zarodników.
Niektóre glony odżywiają się poprzez symbiozę z innymi organizmami. Dzięki takim symbiozom powstają porosty.
Glony występują m.in. w planktonie, w zbiornikach wodnych, glony żyją także poza zbiornikami wodnymi ale w miejscach wilgotnych: w glebie i na jej powierzchni, na kamieniach, pniach drzew, ścianach, a także na śniegu i lodzie (glony naśnieżne)
17 3 17