1. podaj podobieństwa i różnice właściwości fizycznych pomiędzy ciałami stałymi i cieczami

2. wyznacz masę i ciężar kry lodowej w kształcie
prostopadłościanu o wymiarach 2,5m x 1,2m x grubość 40cm v = 0,9g/cm3

3. zbiornik na paliwo mieści 85 kg oleju napędowego o gęstości 0,85 g/cm3 . Ile wynosi pojemność tego zbiornika?

4. Drut miedziany długości 1m po ogrzaniu o 100'C wydłużył się o 1,6 mm Ile będzie wynosić długość tego drutu po ogrzaniu go o 300'C ?

1

Odpowiedzi

2009-12-13T23:08:50+01:00
1
podobieństwa
-są nie ściśliwe
-zajmują określoną objętość w naczyniu

różnice
-ciała stałe mają własny kształt
-ciecz nie ma
2
2,5m x 1,2m x grubość 40cm =2,5*1,2*0,4=1,2 m³
d = 0,9g/cm3=900kg/m³
m=d*V
m=900kg/m³*1,2 m³
m=1080 kg

3
m=85 kg=85000g
d= 0,85 g/cm3
V=d*m
V=72250cm³=72,25 litrów
4.

1m=100cm+0,16 cm
długość tego drutu po ogrzaniu go o 300'C ?
016 cm *3=0,48cm+100 cm=100,48 cm
wydłuży się do długości 100,48 cm


1 1 1