Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T22:09:27+01:00
Ich lese sehr gern. In meinem Zimmer stehen drei Büchregale mit der Fantast-Literatur, die ich am liebsten lese. Mein Lieblingsbuch ist....
Im Unterschied zu allen anderen Büchern wird hier nicht die Welt, die wir kennen, beschrieben, sondern eine andere, die niemand gesehen hat. Die Literatur beeinflusst meine Phantasie.
Dank dieser Bücher fühle ich mich besser. Ich bin ihnen auch für die schöne Reise in eine andere Welt sehr dankbar.

Bardzo lubię czytać. W moim pokoju stoją trzy regały z literaturą fantasty, którą czytam najchętniej. Moja ulubiona książka to...
W odróżnieniu od wszystkich innych książek opisany jest tutaj nie ten świat, który wszyscy znamy, lecz całkiem inny, którego nikt nigdy nie widział. Ta literatura wpływa na moją wyobraźnię.
Dzięki tym właśnie książkom czuję się lepszy. Jestem im bardzo wdzięczny za piękną podróż do innego świata.