Odpowiedzi

2009-12-14T00:02:31+01:00
No to tak :) W obydwu przypadkach jak dla mnie chodzi o klasyczną reakcję halogenowania weglowodorów aromatycznych.
Dla beznzenu reakcja w świetle UV dałaby heksachlorobenzen którego nam nie trzeba. Dlatego w rekacji trzeba użyć Chlorku żelaza (III)

C₆H₆ + Cl₂ + FeCl₃ → C₆H₅Cl + FeCl₃ + HCl

i podobnie do otrzymania dichlorobenzenu
C₆H₅Cl + Cl₂ + FeCl₃ → C₆H₄Cl₂ + FeCl₃ + HCl

Równie dobrze FeCl₃ można pominąć jako substrat i produkt w reakcji a zapisać go jako katalizator nad strzałką :)

Mam nadzieję że o to Ci chodziło :)

Pozdrawiam, Artur
1 4 1