1)Ciałami gazowymi o dużej lotnosci i palnosci są węglowodory o liczbie atomów węgla w cząsteczce .. ? ( ile, podac liczbe )
2)Cieczą bezbarwną, łatwopalną, nierozpuszczalną w wodzie stosowaną jako paliwo do silników spalinowych jest .. ?
3)surowcem do produkcji polichlorku winylu (PCV) JEST ..?
4)w wyniku spalania niecalkowitego weglowodorów wydziela sie ..?

1

Odpowiedzi

  • CCCP
  • Rozwiązujący
2009-12-13T21:57:34+01:00
1)od 1 do 4 atomów węgla węglowodory są w stanie gazowym;
2)Benzyna;
3)Chlor i etylen
4)Wydziela się czysty węgiel [w postaci sadzy] oraz woda.
Spalanie niecałkowite np. CH4 + O2 → C + 2 H2O