1)napisz reakcje dysocjacji jonowej nastepujacych zwiazkow H2SO3,Ba(OH)2,KNO3,Na2SO3,HCl. nazwij otrzymane jony
2)napisz reakcje zobojetniania czasteczkowo i jonowo
a)Ca(OH)2 kwasem solnym
b)H2SO4 zasada potasowa
3)z jakich substancji mozesz otrzymac osady
a)BaCO3
b)AgCl
napisz rownania reakcji czasteczkowo i jonowo

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:31:57+01:00
Zrobie to jak sie robi w gimnazjum ;p
H2SO3 --> 2H(+) + SO3 (2-)
kw. siarkowy (IV) --> dysocjuje na 2 kationy wodoru i anion siarczanu(IV)

Ba(OH)2 --> Ba(2+) + 2OH(-)
wodorotlenek baru --> dys. na kation baru i 2 aniony wodorotlenowe
KNO3 --> K(+) + NO3(-)
azotan (V) potasu --> dys. na kation potasu i anion azotanu (V)
Na2SO3--> 2Na(+) + SO3(-)
siarczan (VI) sodu --> dys. na 2 kationy sodu i anion siarczanu(IV)
HCl--> H(+) + Cl(-)
kw. chlorowodorowy(solny) --> dys. na kation wodoru i anion chlorkowy

2)napisz reakcje zobojetniania czasteczkowo i jonowo
a)Ca(OH)2 kwasem solnym

Ca(OH)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2H2O
Ca(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) --> Ca(2+) + 2Cl(-) + 2H2O (Ca i Cl sie skroca i zostanie:)
2OH(-) + 2H(+) --> 2H2O

b)H2SO4 zasada potasowa
H2SO4 + 2KOH --> K2SO4 + 2H2O
2H(+) + SO4(2-) + 2K(+) + 2OH(-) --> 2K(+) + SO4(2-) + 2H2O (K i SO4 sie skroca i zostanie:)
2H(+) + 2OH(-) --> 2H2O

3)z jakich substancji mozesz otrzymac osady
a)BaCO3
b)AgCl

a) Na2CO3 + BaCl2 -->BaCO3 + 2NaCl
2Na(+) + CO3(2-) + Ba(2+) + 2Cl(-) --> BaCO3(osad) + 2Na(+) + 2Cl(-) (Na i Cl sie skroca pozostanie: )
Ba(2+) + CO3(2-) --> BaCO3(osad)

b) AgNO3 + NaCl --> AgCl(osad) + NaNO3
Ag(+) + NO3(-) + Na(+) + Cl(-) --> AgCl(osad) + Na(+) + NO3(-)
(Na i NO3 sie skroca pozostanie :)
Ag(+) + Cl(-) --> AgCl(osad)

z nikad nie sciagalem wszystko sam wymyslilem pozdr ;p w razie jakichs watpliwosci napisz mi na priv ;P :)
6 3 6