Błagam jak najszybciej bardzo ważne, najlepiej prześlijcie odpowiedzi wiadomością prywatną, z góry dziękuje ;**
1. spośród podanych zdań wybierz te, które błednie charakteryzują tarcie, będące typem oporu ruchu:
a) tarcie jest siłą pochodzącą od podłoża.
b) siła tarcia nie zależy od rodzaju podłoża.
c) tarcie dziala przeciwnie do siły wprawiającej ciało w ruch.
d) tarcie ma tylko negatywny wpływ na poruszanie się pojazdów.
2. podczas hamowania przez autobus pasażerowie bezwiednie przesuwają się do przodu, analogicznie przy gwałtownym ruszaniu odczuwamy "popchnięci do tyłu". spośród podanych odpowiedzi wskaż te, które najlepiej opisują to zjawisko.
a) zjawisko to określane jest jako bezwładność ciał.
b) zjawisko to wynika z II zasady dynamiki.
c) jest ono praktyczną ilustracją I zasady dynamiki.
d) zjawisko nie jest związane z żadnym z praw dynamiki.
3. jeżeli spadochroniarz o masie 70kg opada ruchem jednostajnie prostoliniowym, to siła oporów:
a) wynosi 700N
b) równoważy siłę ciężkości
c) ma zwrot skierowany ku górze
d) nie wpływa na ruch spadochroniarza
4.jeżeli ruch spadającej swobodnie piłki z wysokości 20m trwa 2s, to jej szbkość tuż przy ziemi wynosi:
a)2m/s
b)20m/s
c)10m/s
d)30m/s
5. spośród podanych poniżej zdań wybierz te które błednie opisują III zasadę dynamiki.
a) zasada ta opisywana jest jako zasada akcji i reakcji
b) siły akcji i reakcji równoważą się , jeżeli tylko mają równe wartości.
c)zjawisko odrzutu jest praktyczną ilustracją III zasady dynamiki
d) jeśli ciało A odziałuje na ciało B, to siła z jaką działa ciał A na ciało B, jest większa od siły z jaką ciało B działa na ciało A.
6. Jeżeli na poruszające się ciało z predkością 20m/s, działa siła ciężkości o wartości 500N, to pęd tego ciała wynosi:
a) 1kN
b) 1000kg*m/s
c) 10kN
d) 10000 kg*m/s
7. poniżej podano stwierdzenia związane z ruchem ciał po okregu. oceń je zaznaczając zdania fałszywe.
a) w ruchu po okregu wektor prędkości jest zawsze prostopadły do promienia w danym punkcie
b) okres jest to liczba pełnych okrążeń w czasie 1s.
c) czestotliwość wyrażana jest w herzach [Hz]
d) ruch po okręgu jest wynikiem równowagi panującej między siłami: dośrodkową i odśrodkową
8. ciało porusza sie po okregu o promieniu 1m z predkością o wartości 2m/s. okres w tym ruchu wynosi wynosi:
a) 3,14Hz
b)2hz
c) 1Hz
d) 3,14s
9. przy przesuwaniu biórka o masie 50kg o dwa metry, została wykonana praca:
a) 1000J
b) 100J
c) 1000W
d) 100W
10. dźwig podnosi ciało o m=200kg w czasie 2s o 2m do góry. moc dźwigu wynosi:
a)2kW
b) 200W
c) 0,002MW
d) 0,02MW
11. kulkę o masie 2kg podniesiono z wysokości 2m na wysokość 4m. energia potencjalna kulki wynosi:
a) 80J
b) 80W
c) 40J
d) 40W
12. kulkę o masie o masie 2kg ogrzano z 298K dostarczając 1000J ciepła. wskaż odpowiedź zawierającą prawidłowo wielkość ciepła właściwego tego ciała.
a) 250J/kg*K
b) 500j/kg*K
c) 250J
d) 500J
13. w kalorymetrze wymieszano dwie równe objętości wody o temperaturach 328K i 286K. korzystając z równania bilansu cieplnego wybierz prawidłowo wartość końcowej temperatury wymieszanej wody:
a) 68K
b) 34stopnieC
c) 307K
d) 341stopnie C
14.jezeli prędkośc dźwięku o częstotliwości 16Hz w powietrzu wynosi 340m/s to długość tej fali wynosi:
a) 21,25m
b) 5440mm
c) 2,125m
d) 21,25mm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:37:55+01:00
1.D
2.A
3.C
4.C
5.D
6.B
7.D
8.D
9.B
10.B
11.A
12.A
13.C
14.A
2 4 2