1. pole koła o promieniu 3 cm wynosi ?
2. Długość połowy okręgu o promieniu 2 m wynosi ?
3. POle tarczy stzrelniczej w kształcie kołą wynois 1, 44 pi m kwadratowych .
promień tej tarczy ma dł ?
4. POle narysowanego obok wycinnka jest róny ?
i jest narysowan ekoło a w nim kąt o mierze 30* i pod nim jest liczb a12 ?
5. Oblicz obwód kołą o ppolu 1,21 pi m kwadratowych
6. oBlicz promien okręgu , w którym kąt średnicy o mierze 20* jest oparty na łuk o długości 2 pi m .

Prosze o szybką odpowi

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:12:43+01:00
1) P=πr²= 9π 9×3.14=28.26
2) ob=2πr = 2π2=4π 4π÷2= 2π
3)p= πr²= 1.44π=r²π /π 1.44=1.2