Zad 1
a)Podaj własności symetrii osiowej.
b)Podaj własności symertii środkowej.

zad 2
a) Podaj własności figur mających oś symetrii.
b)podaj własności figur mających środek symetrii.

zad 3
Jaka figura nie będąca wielokątem foremnym posiada 3 osie symetrii a jaka 4?

2

Odpowiedzi

2009-12-13T22:17:29+01:00
Zad 1
a) każdemu punktowi P swojej dziedziny przyporządkowuje punkt Q taki, że punkty P i Q wyznaczają prostą przecinającą prostopadle oś l i leżą w równej odległości od osi l po jej przeciwnych stronach.
b)odwzorowanie geometryczne SP prostej, płaszczyzny lub przestrzeni takie, że SP(Q) = R wtedy i tylko wtedy, gdy punkt P, nazywany środkiem symetrii środkowej, jest środkiem odcinka QR. Punkty Q i R nazywa się punktami symetrycznymi względem środka symetrii P.

zad2
a)Własności symetrii osiowej:
· odcinek i jego obraz mają taką samą długość,
· okrąg i jego obraz mają równe promienie,
· kąt i jego obraz mają taka samą miarę.
Figury symetryczne osiowo są przystające.
b)Własności symetrii środkowej:
· odcinek i jego obraz mają taka samą długość,
· okrąg i jego obraz maja równe promienie,
· kąt i jego obraz mają taka samą miarę.
Figury symetryczne środkowo są przystające.
3 3 3
2009-12-13T22:18:30+01:00
1.
a) 2 pkt leżą:
- po przeciwnych stronach,
- w równej części,
- na prostej prostopadłej.
b) A i A' są symetryczne względem S, gdy S jest środkiem odcinka AA' (nie wiem czy zaczaisz ocb ;))

2. nie mam pojęcia

3. 3 osie - trójkąt równoboczny
4 osie - ja bym dal latawiec ;)
2 3 2