Zad.1 wyraź pole powierzchni w m²
a) 450cm²= 450x 1cmx 1cm=
b)50 cm²=
c) 0,2 km²=

Zad.2 wyraź objętość w mm³
a) 0.3 m³= 0,3x1mx1mx1m= 0,3x 1000mmx 1000mm=
b)5cm³= 5x1cmx1cmx1cm
c)30dm³=

Zad.3 wyraź objętość w m³
a)50cm³=50x1cmx1cmx1cm=50x0,01mx0,01mx0,01m=50x0,000001m³=_______m³
b) 1200mm³=
c)3dm³=

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:28:36+01:00
A) 450cm²= 0,045 m²
b)50 cm²=0,005m²
c) 0,2 km²=200000m²

a) 0.3 m³=300000000 mm³
b)5cm³= 5000 mm³
c)30dm³=30000000 mm³

a)50cm³=0,00005 m³
b) 1200mm³=0,0000012 m³
c)3dm³= 0,003 m³