Odpowiedzi

2009-12-14T12:12:37+01:00
Naszą wiedzę o Żydach czerpiemy zarówno ze środków masowego przekazu, jak i z domowych rozmów, plotek itp. Jest ona więc powierzchowna i stereotypowa, odwołująca się do urazów, uprzedzeń i fobii. Na takiej również podstawie opiera się negatywny najczęściej wizerunek innych narodów: Niemców, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów czy w ogóle cudzoziemców. Realizacja rozbudowanych programów szkolnych nie pozwala na poświęcenie tej problematyce należnego jej czasu. Okazją do bliższego zapoznania się z problemem i jego analizą mogą być takie przedsięwzięcia, jak prezentowana wystawa. Tym bardziej, że w dającym się określić terminie Polska stanie się członkiem zjednoczonej Europy, której fundamentem są takie wartości jak: demokracja, prawa człowieka i mniejszości narodowych, gospodarka rynkowa, swoboda wyboru miejsca zamieszkania itp. Podobnie jak w krajach zachodniej Europy, Polskę czeka w przyszłości napływ imigrantów, co będzie warunkiem utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Ostatnie przykłady krajów takich jak Jugosławia, Austria czy Hiszpania, gdzie ujawniają się nastroje ksenofobiczne wobec cudzoziemców wskazują, że musimy nieustannie wpajać młodzieży zasady tolerancji, zwłaszcza, że jest to częścią naszej – nie zawsze uświadamianej - narodowej tradycji.
1 1 1