12. Motycyklista przejechał drogę 210 km w czasie y godzin. Oznacz x średnią prędkość (w km/h) i napisz wzór funkcji, określającej zależność czasu prędkości w tym ruchu. Podaj współczynnik proporcjonalności tej funkcji.

14. Za 3,60 zł można kupić y bułek w cenie x złotych za jedną bułkę. Wskaż współczynnik proporcjonalności tej funkcji.

rozwiążcie chociaż 12

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T08:37:19+01:00