Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:39:59+01:00
ASPEKTY POZYTYWNE
+bycie jednością z resztą państw członkowskich
+ Polska wspólnie realizuje polityke zagraniczną
+likwidacja bariery w obrocie handlowym między państwami u
+ zintegrowanie, połąćznie polskiego prawa z prawem UE
+poprawa na polskim rynku pracy-Polska zyskuje dodatkowe fundusze, a przede wszystkim dostęp do Europejskiego Funduszu Socjalnego
+dostęp obywateli polskich do unijnych rynków pracy, Polacy mogą pracować za granicą
+dzieci, młodzież, a przede wszystkim studenci polscy maja łatwiejszy dostęp do edukacji poza granicami kraju, można studnować w każdym kraju UE
+pomoc w osiągnięciu tzw. spojności ekonomicznej z państwami członkowskimi Uni Europejskiej
+zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
+obywatele innych państw europejskich z większą przychylnością przyjmą polską kulturę
+rolnicy polscy będą mogli ubiegać się o dopłaty, co polepszy warunki na polskim rynku żywności
+swobodne podróżowanie obywateli Polski po zjednoczonej Europie


ASPEKTY NEGATYWNE
- w krajach członkowskich szacunek dla życia ludziego jest znikomy- w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja
-w niedalekiej przyszłości czeka nas wzrost cen, następujący wskutek wprowadzenia euro
- nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa poradziły z przystosowaniem do unijnych norma warunkujących dostęp towarów do rynku zachodniego)
- przyjęcie wspólnych zasad polityki handlowej w Unii Europejskiej
- w krajach unijnych z powodu przestawienia pewnych norm panuje ujemny przyrost naturalny
-po zniesieniu wiz Polska stała sie krajem zagrozonym zwiększeniem działalności przestępczości zorganizowanej
- Polska będąc sojusznikiem USA w wojnie w Iraku oraz jako kraj wspomagajacy walkę z terroryzmem,ma w niektórych swoich poglądach odmienne zdanie niż pozostali przynależni do Uni, co niejako rzutuje na nasze kontakty z tymi państwami


książka WOS 2 klasa liceum :)