1. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5cm i 12 cm obrócono wokól dłuższej przyprostokątnej. Naszkicuj stożek, jaki otrzymano i podaj długości jego wysokości oraz promienia podstawy.

2. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy długości 18cm i wysokości 24cm. Przyjmij, że π =3,14.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:46:49+01:00
ZAD 1
W załączniku-rysunek i odpowiedź.


2. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy długości 18cm i wysokości 24cm. Przyjmij, że π =3,14.
Pb=πrl
r=18cm
l=24cm

Pb=3,14*18*24=1356,48cm².


POZDRAWIAM :)
7 4 7