Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T23:05:27+01:00
Rozwiązanie z komentarzem w załączniku.

Liczę na naj ;)
2009-12-13T23:11:56+01:00
Wiemy że długość łuku wycinka jest równa obwodowi podstawy stożka.
L= 2PI r.
Pole podstawy stożka = 36PI = PI * 6^2 => r = 6
Wiemy że promień wycinka jest równy 9.
Długość całego koła będzie więc równa 2PI * 9 .
Długość wycinka, który jest powierzchnią boczną stożka zaś 2PI*6

Wyliczmy teraz ile stopni zakreśla ten wycinek koła:
2PI * 6/ 2PI * 9 * 360` = 6/9* 360 = 240`

Kąt alfa ma miarę 360 - 240 = 120 stopni.
2009-12-14T01:08:50+01:00
R - promień podstawy stożka

Pp = 36π cm²
Pp = πr²
πr² = 36π |:π
r² = 36
r = 6cm
L = 2πr
L = 2π * 6 = 12π cm

l = 9 - promień wycinka
Długość łuku wycinka L₁= 2πl
L₁= 2π * 9 = 18π cm

Korzystając ze wzoru na długość łuku okręgu:
L = L₁* α/360°

otrzymamy:
α = 360° * L/L₁

α = 360° * 12π / 18π = 360° * 6/9 = 360° * ⅔ = 240°