Zad 1 Pole calkowitego prawidłowego ostrosupa trojkątnego rowna sie 144
pierwiastka z 3 a pole jego powieszni bocznej 96 pierwiastka z 3 oblicz
objetosc tego ostrosupa

zad 2 trzy zbiorniki na paliwo w krzalcie walca, o srednicy 50m i
wysokosci 60 m, maja byc na zewnatrz dwukrotnie pomalowane farba.Jeden litr
farby wystarczy na jednorazowe p0malowanie 10 m 2 (kwadratowych) powierzi .
Ile litrow farby potzeba na na pomalowanie trzech zbiornikow

zad 3 dany jest graniaslup prawidlowy prawdziwy trojkatny,ktorego krawedz
postawy ma dlugosc4 . Oblicz jezeli pole powierzni bocznej jest rowne sumie
pol jego postaw

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T00:03:13+01:00
Pc=144√3cm²
Pp=96√3cm²
Pb=Pc-Pp
Pb=144√3-96√3
Pb=48cm²

Pp=¼×a²√3
96√3=¼×a²√3 |×4
384√3=a²√3 |÷√3
a²=384
a=8√6cm

H=½×a√3
H=½×8√6×√3
H=4√18cm

x=⅔H
x=⅔×4√18
x=8√18×⅓cm

h²=a²-x²
h²=(8√6)²-(8√18×⅓)²
h²=64×6-6×18×1/9
h²=384-128
h²=256
h=16cm

V=⅓×Pp×h
V=⅓×96√3×16
V=512√3cm³

Odp.: Objętość wynosi 512√3cm³.