Zad.1
Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Jeden pojazd jedzie na północ
z prędkością o wartości v i - 54 km/h, a drugi na wschód z prędkością o wartości v 2 = 72 km/h. Oblicz wartość prędkości, z którą drugi pojazd oddala się
od pierwszego i wskaż jej kierunek.
Zad.2
Z tratwy płynącej z nurtem rzeki z szybkością 1 m/s względem brzegu wypadło
wiosło.

a) Z jaką szybkością porusza się wiosło względem brzegu?
b) Z jaką szybkością porusza się wiosło względem tratwy?
Zad.3
Motorówka może płynąć pojezierze z maksymalną szybkością72 km/h względem
dem wody. Oblicz szybkość tej motorówki względem brzegu rzeki, o które]
mowa w zadaniu 2. Rozważ dwa przypadki:
a) motorówka płynie z prądem rzeki,
b) motorówka płynie pod prąd.
Zad.4
Kierowca TIR-a widzi w lusterku zbliżający się do niego samochód osobowy,
Względem jezdni TIR porusza się z szybkością vt-72 km/h, a samochód
osobowy z szybkością vs = 108 km/h. Oblicz szybkość, z którą ten
samochód zbliża się do TIR-a.
Zad.5
Motorówka płynie rzeką pod prąd ze stałą szybkością. W pewnej chwili wypadło z niej koło ratunkowe. Zauważono to po czasie t0 od chwili jego wypadnięcia. Wtedy motorówka zawróciła i po czasie t(od chwili zawrócenia)
dotarła do unoszonego prądem rzeki koła. Uzasadnij dwoma sposobami, że t = t0 ; rozważ, zagadnienie w układzie odniesienia związanym z wodą i w układzie związanym z brzegiem rzeki, wykonując odpowiednie obliczeni.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T07:51:42+01:00
Zad. 1
Metoda równoległoboku. Z twierdzenia Pitagorasa liczymy przekątną trójkąta:
54²+72²=x²
x=90

Odp. Pojazdy oddalają się od siebie z prędkością 90km/h.

zad.2
1.Wiosło porusza sie z szybkością 1m/s, ponieważ płynie wraz z nurtem, który właśnie z taką prędkością porusza się względem brzegu.

2.0m/s, ponieważ i wiosło i tratwa płyną z nurtem, więc mają taką samą prędkość.

zad.4
108km/h-72km/h=36kmh/h