Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T00:26:57+01:00
A =(3;-5) , B = (7;5), C = (-3:9)
wektor AB = [7-3,5-(-5)] = [ 4, 10]
wektor AC = [-3-3,9-(-5)] = [ -6,14]
wektor BC = [-3-7,9 -5] = [ -10, 4]
Niech a = AB, b = BC , c = AC
Mamy a² + b² = [ 4² + 10²] + [(-10)²+ 4²] = 16 +100 + 100 +16 = 232
c² = (-6)² + 14² = 36 + 196 = 232
czyli a² + b³ = c²
Trójkąt ABC jest prostokątny.