Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T00:02:15+01:00
Jon jest to atom obdarzony ładunkiem elektrycznym,
jon dodatni to kation a jon ujemny to anion.
jony powstają w wyniku pobierania lub oddawania elektronów, uzyskując w ten sposób trwałe konfiguracje elektronowe np. oktetu, które zapewniają im minimum energetyczne do którego dążą wszystkie ciała w przyrodzie.
kationy będą tworzyć metale które posiadają do 4 elektronów walencyjnych tzn na ostatniej powłoce np litowce, berylowce i borowce a aniony te pierwiastki które mają ponad 4 elektrony walencyjne np azotowce, tlenowce i fluorowce. węglowce ze względu na 4 elektrony walencyjne mogą pobierać 4 e do pełnej konfiguracji lub oddawać 4 e np węgiel C(+4) lub C(-4) ale to są wyjątki i decydują o tzw. amfoterycznym charakterz pierwiastków
dziękuję za uwagę :zbigniew63