Odpowiedzi

2009-12-14T02:16:22+01:00
Acetylen, inaczej etyn(C2H2) to najprostszy alkin, bezbarwny i bezwonny gaz, który w temperaturze pokojowej jest nietrwały. Otrzymuje się go najczęściej poprzez hydrolizę karbidu, można go też otrzymać przez syntezę z metanu, ale trzeba do tego wysokiej temperatury (około 1500°C). Gaz ten w zmieszaniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Znajduje zastosowanie w produkcji np. chlorku winylu i jest powszechnie używany w palnikach acetylenowo-tlenowych.