A) trzy i dwie siódme(ułamek zwykły) razy pięć
b) minus cztery i jedna szósta(ułamek zwykły) razy (nawias) minus dwa i dwie piąte(ułamek..)(koniec nawiasu)
c) dwa i jedna siódma podzielić na pięć
e) pięć i jedna szósta podzielić na trzy i jedna dziewiąta
f) sześć i siedem ósmych dodać dwie i trzy czwarte
g) minus siedem i osiem piętnastych dodać dwie i pięć szóstych
h) 8,23 + 3,99
i) -7,6 + 2,92
j) 3,8 * (-0,7)
k) 4,8 : 0,06
l) 0,42 : (-3)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-09T09:23:55+02:00
A) 3 ²/₇ ×5=²³/₇×5=¹¹⁵/₇=16 ³/₇
b) -4 ¹/₆×(-2 ²/₅)=-²⁵/₆×(-¹²/₅)=10
c) 2 ¹/₇:5=¹⁵/₇×¹/₇=¹⁵/₄₉=
e) 5 ¹/₆:3 ¹/₉=³¹/₆×⁹/₂₈=⁹³/₅₆=1 ³⁷/₅₆
f) 6 ⁷/₈+ 2 ³/₄=⁵⁵/₈+¹¹/₄=⁵⁵/₈+²²/₈=⁷⁷/₈=9 ⁵/₈
g) -7⁸/₁₅+2 ⁵/₆ =-¹¹³/₅+¹⁷/₆=⁶⁷⁸/₃₀+⁸⁵/₃₀=⁷⁶³/₃₀=25 ¹³/₃₀
h) 8,23 + 3,99=12,22
i) -7,6 + 2,92=-4,68
j) 3,8 * (-0,7)=-2,66
k) 4,8 : 0,06=80
l) 0,42 : (-3)=-0,14
2009-09-09T11:11:46+02:00
A) 3 ²/₇ *5=²³/₇*5=¹¹⁵/₇=16 ³/₇
b) -4 ¹/₆*(-2 ²/₅)=-²⁵/₆*(-¹²/₅)=10
c) 2 ¹/₇:5 = ¹⁵/₇*⅕ = ³/₇
e) 5 ¹/₆:3 ¹/₉=³¹/₆*⁹/₂₈=⁹³/₅₆=1 ³⁷/₅₆
f) 6 ⁷/₈+ 2 ³/₄=⁵⁵/₈+¹¹/₄=⁵⁵/₈+²²/₈=⁷⁷/₈=9 ⁵/₈
g) -7 ⁸/₁₅+2 ⁵/₆ = -7 ¹⁶/₃₀+2 ²⁵/₃₀ = -²²⁶/₃₀+⁸⁵/₃₀ = -¹⁴¹/₄₀ = -4 ²¹/₃₀ = -4,7
h) 8,23+3,99 = 12,22
i) -7,6+2,92 = -4,68
j) 3,8 * (-0,7) = -2,66
k) 4,8 : 0,06 = 80
l) 0,42 : (-3) = -0,14
1 5 1