Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T06:43:33+01:00
Oblicz liczbę moli glinu, jaka ulegnie reakcji z 15 molami tlenu?
4Al + 3O2 --> 2Al2O3
Z równania wynika, że 4 mole Al. reagują z 3 molami O2
4 mole – 3 mole
X -------- 15 moli
X = 20 moli - liczba moli Al