Napisz streszczenie biblijnej opowieści o wieży Babel (5-6 zdań).

OPOWIEŚĆ:

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
i rzekł: Są oni jednym ludem, i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Proszę o szybką ODP :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T09:11:57+01:00
W całym świecie ludzie mówili jednakowo. Postanowili wybudować z wypalonej cegły miasto z wieżą, której szczyt będzie sięgał nieba. Bóg zstąpił z nieba by zobaczyć miasto. Pomyślał, ze skoro mają jedną mowę to mogliby wszystko zrobić, nie byłoby dla nich rzeczy niemożliwych. Bóg postanowił pomieszać im języki, ci nie rozumieli się i niedokończyli budowy. Nazywa się Babel, bo Pan pomieszał mowę mieszkańców ziemi i rozproszył ich po jej powierzchni.
137 4 137