Zad 1)zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a) różnica liczby a oraz sumy liczb -b i c,
b)sume trzech liczb, z których pierwsza jest równa x , a Każda następna jest o 5mniejsza od poprzedniej,
c)podwojoną różnice kwadratów liczb a i b
zad2) a) (jedna druga mnz)do potegi 4 dla m=2 n= -5 z=0,2
b) (10cd) do potegi 3 dla c=0,01 d= -0,1
zad3
a ) (2x-3)-(x+5)+(x+4)
b) 4(2y-7y do potegi2)-3(y do potegi drugiej-3y
zad 4
a) 3(x-2+4(x-2)
c) 3(x do potegi drugiej-7)+8(x to potegi drugiej-7)
e)4(x+5)+20(x+5)

3

Odpowiedzi

2009-12-14T08:53:09+01:00
Zad.1
a) a-(-b+c)
b) x+x-5+x-10
c)(a kwadrat-b kwadrat) do kwadratu
2009-12-14T09:10:12+01:00
1.
a) a-(-b+c)=a+b-c
b) x+(x-5)+[(x-5)-5]=x+x-5+[x-5-5]=2x-5+x-10=3x-15
c) 2*(a²-b²)=2a²-2b²
2.
a) (½*m*n*z)⁴=(½*2*(-5)*0,2)⁴=(1*(-5)*0,2)⁴=(-1)⁴=1
b) (10*c*d)³=(10*0,01*(-0,1))³=(0,1*(-0,1))³=(-0,01)³=-0,000001
3.
a) (2x-3)-(x+5)+(x+4)=2x-3-x-5+x+4=2x-4
b) 4(2y-7y²)-3(y²-3y)=8y-28y²-3y²+9y=17y-31y²
4.
a) 3(x-2+4(x-2))=3(x-2+4x-8)=3x-6+12x-24=15x-30
c) 3(x²-7)+8(x²-7)=3x²-21+8x²-56=11x²-77
e) 4(x+5)+20(x+5)=4x+20+20x+100=24x+120
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T09:22:04+01:00
Zad 1).
a) a - (- b + c)
b) x + (x - 5)+(x - 5 - 5)
c) 2(a² - b²)

zad 2).
a) (½*m*n*z)⁴= [½ * 2 * (- 5) * 0,2]⁴= [1 * (- 5) * 0,2]⁴= (-1)⁴=1
b) (10*c*d)³=[10 * 0,01 * (- 0,1)]³ = [0,1 * (- 0,1)]³ = (- 0,01)³ = - 0,000001

zad 3).
a) (2x - 3) - (x + 5) + (x + 4) = 2x - 3 - x - 5 + x + 4 = 2x - 4
b) 4(2y - 7y²) - 3(y² - 3y) = 8y - 28y² - 3y² + 9y = - 31y² + 17y

zad 4).
a) 3(x - 2) + 4(x - 2) = 7(x - 2)
c) 3(x² - 7) + 8(x² - 7) = 11(x² - 7)
e) 4(x + 5) + 20(x + 5) = 24(x + 5)
2 5 2