Odpowiedzi

2009-12-14T08:50:11+01:00
Sakrament Eucharystii został ustanowiony podczas ostatniej wieczerzy. Ostatnia wieczerza była pierwszą mszą świętą.
1 2 1
2009-12-14T08:51:13+01:00
Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii w ŚW czwartek podczas swojej wieczerzy.Eucharystia to najświętszy sakrament spośród wszystkich.
2 3 2
2009-12-14T11:00:54+01:00
Ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wspomina o tym św. Paweł, a także św. Mateusz, Marek i Łukasz. Ten ostatni zaznacza, jak bardzo Chrystus pragnął uczestniczyć w uczcie paschalnej, aby ustanowić sakrament swojej obecności, sprawiający nasze najgłębsze zjednoczenie z Nim. Powiedział do apostołów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15).

Pod postaciami chleba i wina obecny jest w najprawdziwszy sposób sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jest On obecny, jak uczy Kościół, "prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie". (Por. Sobór Trydencki: DS 1651; KKK 1374).
2 5 2