2.Oszacuj energię potencjalną sprężystości zgromadzoną w trampolinie, gdy skoczek,

naciskając jej koniec maksymalną siłą 1500N, powoduje jej odchylenie o 300 mm.4.Do wskazówki godzinowej przymocowano wskażnik laserowy. Jak daleko od środka tarczy należy

umieścić ekran, aby plamka świetlna poruszała się z szybkością światła?

5.Kamień o masie 1,5 kg obracany jest na końcu sznurka o długości 500 mm. W ciągu każdej

sekundy wykonuje on pełne trzy obiegi. Oblicz: szybkość kamienia, przyspieszenie dośrodkowe

kamienia i siłę naciągu sznurka.

6.Wózek o masie 200 dag jadący z szybkością 14 m/s zderza się z innym wózkiem o masie 1,5 kg

który w chwili początkowej poruszał się w stronę wózka pierwszego z szybkością 14 km/h. Z

jakimi szybkościami i wktórą stronę poruszały szię wózki ?

7.Rowerzysta o masie 70 kg porusza się z szybkością 15 km/h. Jasiu pchał rowerzystę przez 2

minuty używając siły 12 N. Oblicz z jaką szybkością poruszał się rowerzysta po 2 minutach.

8.Oblicz pęd jabłka o masie 0,2 kg w momencie uderzenia o ziemię jeżeli spadło z drzewa o

wysokości 5 m.

9. Na odcinku łączącym środki Ziemi i Księżyca znajduje się punkt, w którym natężenie pola

grawitacyjnego jest równe zero.
a)Oblicz wartości natężeń pól grawitacyjnych pochodzących od Ziemi i od Księżyca.
b)Oblicz wartości sił działających na ciało w tym punkcie.
c)Oblicz odległości tego punktu od Ziemi i od Księżyca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T12:29:54+01:00
2. energię potencjalną sprężystości określamy wzorem Ep= 1/2kx^2. Gdzie k to jest współczynnik sprężystości [N/m] a x to jest odkształcenie, odległość od położenia równowagi [m]. więc podstawiamy do wzoru i wychodzi
Ep= 1/2*1500/0,3 (to jest nasze k milimetry zamieniamy na metry)*0,3^2=2500*0,09=225 N
6. Na początku zamieniamy 14km/h na ok3,9 m/s a 200 dag na 2kg Potem liczymy pędy obydwu wózków. Pęd pierwszego wózka wynosi 28kg*m/s a pęd drugiego wózka wynosi 5,85kg*m/s. Wózki będą poruszać się w kierunku, którym poruszał się 1 wózek. Terazz korzystamy z zasady zachowania pędu m1v1-m2v2=(m1+m2)v3 między m1v1 a m2v2 jest minus ponieważ są przeciwne zwroty wózków jadą one naprzeciw siebie v3 to prędkość po zderzeniu przekształcamy wzór i mamy v3= (v1m1-m2v2)/(m1+m2) podstawiamy wartości liczbowe do wzoru i wychodzi v3= 22,15/3,5
v3=ok 6,3m/s
7. 15km/h zamieniamy na m/sekundy i mamy około 4,2 m/s. i teraz wydaje mi się że należy obliczyć energię kinetyczną rowerzysty ze wzoru ek= mv^2/2 wychodzi ok 617 N. Teraz dokładamy do tej siły 12 N dodanych przez Jasia więc będzie 629 N i znowu podstawiamy do wzoru mając energię kinetyczną ale nie mając prędkości po przekształceniu wzór będzie wyglądał następująco: pierwiastek z 2Ek/m=v ( ekhm. sory ale nie wiem jak się oznacza pierwiastek :D) więc mamy pierwiastek z 5652m/s (kalkulator zaginął:p). Z taką prędkością będzie się poruszał rowerzysta po 2 minutach.
8. W tym zadaniu korzystamy z tego że Ep=Ek więc mgh=mv^2/2 liczymy prędkość bo masa jest podana a p=m*v
przekształcamy wzór wychodzi pierwiastek z 2gh=v. g to siła grawitacji przyjmujemy że jest równa 10 m/s^2. Podstawiamy wartości liczbowe do wzoru wychodzi pierwiastek ze 100 =v więc v = 10 m/s. teraz korzystamy ze wzoru na pęd podstawiamy wartości p= 10 *0,2
p=2kg*m/s^2.
Innych zadań niestety nie umiem

2 2 2