Trzy zbiorniki na paliwo w krzalcie walca, o srednicy 50m i
wysokosci 60 m, maja byc na zewnatrz dwukrotnie pomalowane farba.Jeden litr
farby wystarczy na jednorazowe p0malowanie 10 m 2 (kwadratowych) powierzi .
Ile litrow farby potzeba na na pomalowanie tych zbiornikow?

1

Odpowiedzi

2009-12-14T12:24:38+01:00
D=50m - średnica czyli
r-50/2=25 m-promień podstawy
h=60m
Wyznaczamy pole powierzchni całkowitej pojedynczego walca
Pc=2πr(r+h)
Pc=2π*25m(25m+60m)=50m*π*85m=4250*πm²= 1413m², gdzie π=3,14

Zatem
Powierzchnia 3 walców jest równa 3*1413m²=4239m²
Ilość farby
4239m²:10m²=423,9≈424
Odp. Potrzeba 424 litrów farby.