Pod koniec swego panowania w .........r. król......... doprowadził do zawarcia unii.....miedzy Polską i Litwą w ........r. Odtąd Rzeczpospolita ........ ........
składa się z Litwy i ...........,które mialy odrębne siły zbrojne, urzedy i skarb.
Oba państwa łaczył wspólny .......... przywileje .......... , pieniądz oraz wspólna polityka zagraniczna. Przeciw nowej unii występowali ........... litewscy, których król zmusił do ugody poprzez inkorporację ziem litewskich do Królestwa Polskiego takich jak .......... , ........ , ............
Drugi
Po nieudanej wojnie Polską wielki mistrz Krzyżaków .......... .......... złożyl hołd królowi polskiemu .......... ........... na rynku w AKrakowie w .........r. Władca ten jako dziedziczny książę Prus ........... stał sie lennikiem Polski i rozwiązał zakon krzyżacki przyjmując wraz ze swymi poddanymireligię ......... . W czasach panowania króla ........ ......... podobnie postąpił mistrz zakonu inflanckiego Gothard Kettler, który w 1561r. stał się dziedzicznym władcą Kurlandii i lennikiem Polski oraz Litwy z ......... -ziemi położonej nad Bałtykiem. W XVI i XVII w. o jej zachowanie Polska musiała walczyć z takimi państwami jak : ............ , ............ , .................

Dopisać w te kropki jakies słowa a jaki jest .......... ......... <---- TO SA DWA WYRAZY

1

Odpowiedzi

2009-12-14T14:52:11+01:00
Pod koniec swego panowania w 1566r. król Zygmunt August doprowadził do zawarcia unii lubelskiej miedzy Polską i Litwą w 1569r. Odtąd Rzeczpospolita Obojga Narodów składa się z Litwy i Polski,które miały odrębne siły zbrojne, urzędy i skarb.
Oba państwa łączył wspólny król, przywileje szlachty, pieniądz
oraz wspólna polityka zagraniczna. Przeciw nowej unii występowali chłopi litewscy, których król zmusił do ugody poprzez inkorporację ziem litewskich do Królestwa Polskiego takich jak .......... , ........ , ............


Po nieudanej wojnie Polską wielki mistrz Krzyżaków złożył hołd królowi polskiemu Jagielle na rynku w Krakowie w 1466r. Władca ten jako dziedziczny książę Prus Fryderyk stał się lennikiem Polski i rozwiązał zakon krzyżacki przyjmując wraz ze swymi poddanymi religię protestancką. W czasach panowania króla Zygmunta Augusta podobnie postąpił mistrz zakonu inflanckiego Gothard Kettler, który w 1561r. stał się dziedzicznym władcą Kurlandii i lennikiem Polski oraz Litwy z Rosją - ziemi położonej nad Bałtykiem. W XVI i XVII w. o jej zachowanie Polska musiała walczyć z takimi państwami jak : Rosja, Turcja, Szwecja.

Tych, co nie napisałam, to nie wiedziałam. :)