Odpowiedzi

2009-12-14T12:36:30+01:00
A=π
tg²x
Rozwinięcie Taylora

f(x)=tg²(π) +(x-π)/1!*(tg²π) +(x-π)²/2!*(tg²π)²+(x-π)³/3!*(tg²π)³+(x-π)⁴/4!*(tg²π)₄+(x-π)⁵/5!*(tg²π)⁵+(x-π)⁶/6!*(tg²π)⁶

Z faktu, iż tgπ=0 otrzymujemy:

f(x)= 0