Odpowiedzi

2009-12-14T12:52:51+01:00
4)Przedstaw przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego.
I.W 395r.n.e imperium Rzymskie zostało podzielone na 2 częsci zachodnią część obejmowała terytorium Europy zachodniej z Dalmacją oraz zachodnie wybrzeże Afryki (ze stolicą w Rzymie).Wschodnia część obejmowała Bałkany,Azję Mniejszą,Syrię i wybrzeże Egiptu(stolicą został Konstantynopol).
II.Od III w.n.e. terytoria graniczne imperium były plądrowane przez najazdy plemion barbarzyńskich .Wpływały one destrukcyjnie na funkcjonowanie państwa , osłabiając państwo na zewnątrz i wewnątrz.
III.Przyczyny upadku imperium Rzymskiego
a)przyczyny polityczne:
-Podział państwa na 2 części
-Powstanie państw Barbarzyńskich na terytorium imperium
-Tworzenie odziałów wojskowych składających się z ludności barbarzyńskiej
-Archaiczny system urzędniczy ,który nie był adekwatny do panującej sytuacji społeczno-politycznej
-Funkcjonowanie chrześcijaństwa ,które stało się czynnikiem odśrodkowym w imperium
b)czynniki społeczno-gospodarcze:
-Korupcja aparatu urzędniczego państwa,która wpływała negatywnie na gospodarkę imperium
-Nierównomierny podział ziem , charakteryzujący się funkcjonowaniem na imperium olbrzymich LATYFUNDIÓW(są to rozległe obszary ziemi nawet 400tyś. ha. ,których właścicielem była jedna osoba ,zaliczająca się do najbogatszych rodów Rzymskich.
-Niekorzystne stosunki agralne pogorszyły sytuację wolnych chłopów ,Którzy zostali uzależnienie od wielkich posiadaczy ziemskich
-Postępująca inflacja która była wynikiem"psucia" monety przez cesarzy rzymskich
-W 476r.n.e. zachodnia część imperium Rzymskiego upada(datę tą uważa się za koniec imperium Rzymskiego).Rzym został zdobyty przez wodza germańskiego Odoakera.