Zadanie 1.
Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych których zapisy słowne są następujące:

a)chlor+chrom-------> chlorek chromu (III)
b)żelazo+tlen---------> tlenek żelaza (III)
c)siarka+sód-----------> siarczek sodu

Zadanie 2.

Jaki roztwór powstanie jeśli znajdowało się 50 g cukru a stężenie roztworu wynosiło 20%.

Proszę do 2 zadania podstawić wzór

do DANE: SZUKANE: WZÓR:

Jak ktoś zrobi tak jak tutaj napisałem ^^ DANE: SZUKANE: WZÓR:

i napisze wszystko to dostanie najlepszą odpowiedź.

Proszę o rozwiązanie ale fastem szybko

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T14:52:06+01:00
1.
a) 3Cl2 + 2Cr -> 2CrCl3
b) 2Fe + 3O2 -> 2FeO3
c) S + Na -> NaS
Zadanie 2.

Jaki roztwór powstanie jeśli znajdowało się 50 g cukru
a stężenie roztworu wynosiło 20%.

Proszę do 2 zadania podstawić wzór

Dane: Szukane:
ms=50g mr=?
Cp=100%
Cp=ms/mr x 100% => mr= msx100%/Cp= 50 x 100/ 20=250g
Roztwor mail amse 250g
53 4 53
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T16:40:32+01:00
Zadanie 1.
Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych których zapisy słowne są następujące:

a)chlor+chrom-------> chlorek chromu (III)
3Cl2 +2 Cr > 2CrCl3
b)żelazo+tlen---------> tlenek żelaza (III)
2Fe + 3O2 > 2Fe2O3
c)siarka+sód-----------> siarczek sodu
S+2Na > Na2S
2
Jaki roztwór powstanie jeśli znajdowało się 50 g cukru
a stężenie roztworu wynosiło 20%.
ms=50g
Cp=20%
mr?
Cp = ms/mr*100%
Cp*mr=ms*100%
mr=(ms*100%) /Cp

mr = (50*100%)/20=250g
powstanie roztwór 250 gramowy
11 3 11