Proszę o obliczenia pod zadaniami po nieważ ja odpowiedzi znam tylko potrzebuję oblicznia do zadań.

Zad.2str16(proszę o obliczenia zadania)
Dwudziestu chłopców stanowi 62,5% klasy. Ile dziewcząt jest w tej klasie?
A.9 B.12 C.6 D.32

Zad.4str16(proszę o obliczenia zadania )
Wartością wyrażenia (3-√5)² jest liczba?
A.14+6√6 B.4-6√5 C.14-6√5 D.4

Zad.6str16(proszę o obliczenia zadania)
Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a następnie obniżono o 20%. Zatem cenę towaru obniżono o?
A.50% B.60% C.56% D.44%

Zad.11str17(proszę o obliczenia zadania)
Liczba log₂(log20+log5)jest równa:
A.5 B.2 C.1 D.0

Zad18str20(proszę o obliczenia zadania)
Która z poniższych liczb ma najwięcej dzielników naturalnych?
A.12 B.50 C.60 D.110

2

Odpowiedzi

2009-12-14T12:43:51+01:00
Zad.2str16(proszę o obliczenia zadania)
Dwudziestu chłopców stanowi 62,5% klasy. Ile dziewcząt jest w tej klasie?
A.9 B.12 C.6 D.32

na proporcje
62,50% x = 20 | :62,50
1% x = 0,32 | * 100
100% x = 32
odp: D

Zad.4str16(proszę o obliczenia zadania )
Wartością
wyrażenia (3-√5)² jest liczba?
A.14+6√6 B.4-6√5 C.14-6√5 D.4

odpowiedz D bo 3 do kwadratu to 9
√5² pierwiastek skroci sie z potęgą i zostanie 5

od 9-5 = 4

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T12:49:38+01:00
Zad2.
układasz proporcję
20 chłopców - 62,5%
x dziewcząt - 37,5% ( 100% - 62,5% = 37,5%)

więc

x=37,5*20/62,5
x=12
Odp.B
zad4.
(3-pierwiastek z 5)^2 jest to wzór skróconego mnożenia (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 więc w twoim przypadku będzie to 9 - 6 pierwiastków z 5 + 5( pierwiastek z 5 do kwadratu to 5)
wynik to 14-6pierwiastków z 5.
zad11
log o podstawie 2log20*5= log o podstawie 2 log100= log o podstawie 2 log10^2= log o podstawie 2 2log10= log o podstawie 2 z 2 =1 ( mam nadzieję że się połapiesz :) trzeba tu korzystać z twierdzeń o logarytmach)
zad18 wydaje mi się że 60 ponieważ ma najwięcej dzielników:D ciężko to zapisać inaczej:p dzieli się przez te wszystkie liczby co pozostałe liczby ale jest też podzielne przez inne
zad6.
ppo obniżce pierwszej cena towaru będzie wynosić 70 %x natomiast po drugiej obniżce będzie to 56%x bo 70 * 20% = 14
cenę towaru obniżono więc o 100% - 56% = 44%
sory za te oznaczenia słowne np. pierwiastek :D i log o podstawie ale nie mam pomysłu jak to zrobić inaczej

1 5 1