PROSZĘ O OBLICZENIA DO ZADAŃ!!!

zad.18str20
W klasie jest 40 uczniów, w tym 18 dziewcząt. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy?
A.45% B.55% C.65% D.40%

zad.22str.21
Jako waży 56gramów. 55% wagi jaka stanowi białko, 40% żółtko, a resztę stanowi skorupka. Waga skorupki to:
A.5,5g B.5g C.2,8g D53,2g

Zad.1str28
Liczba a, dla której rozwiązaniem równania 2(x-a)+5=3x-1 jest liczba x=5 wynosi:
A.5 B.-4 C.0,5 D.0

zad.2str28
Wartość k, dla której jeden z pierwiastków równania x²+9x+k=0 jest równy -3, wynosi:
A.-6 B.-18 C.18 D.6

zad.5str28
Liczba całkowitych rozwiązań równania 2x(x²-5)=0 wynosi:
A.dwa B.zero C.jedno D.trzy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T13:02:08+01:00
Zad.18 str.20

uczniów - 40
dziewcząt - 18
chłopców 40-18=22
procent: (22/40) * 100= 55 (%)
odp. b

zad.22str.21

Waga skorupki

jajko - 100%
100%-55%-40%=5%

więc waga skorupki:
(5/100)*56= 2,8 grama

odp. c

Zad.1str28

dla x=5

2(5-a)+5=3*5-1
10-2a+5=15-1
15-2a=14 /-15
-2a=-1
a=1/2

odp. c

zad.2str28

x²+9x+k=0
x=-3
-3²+9*(-3)+k=0
9-27+k=0
k=18
odp. c

zad.5str28

jedyne rozwiązanie to x=0

odp. c
2009-12-14T13:03:35+01:00
Zad 18.

40 -18=22
40-----100%
22-----x(%)
22*100%
x=-------------- = 55% odp B
40

zad 22.
56g----100%
x(g)-----95%
56g*95%
x(g)=---------------=53,2g -waga białka z żółtkiem
100%
56g-53,2g=2,8g odpC

zad1.

2(x-a)+5=3x-1
2(5-a)+5=3*5-1
10-2a+5=15-1
15-2a=14
-2a=-1 /÷-2
a=0,5 odp C