Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T14:18:34+01:00
Wytworzenie nasion, które są formą przetrwalnikową sporofitu
- wykształcenie organów ( korzeni)
-powstanie zróżnicowanych i dobrze rozwiniętych tkanek ( okrywajacej, przewodzącej, wzmacniajacej i miękiszowej)
- wykształcenie kwiatu, który jest ściśle związany z rozmnażaniem płciowym
- wykształcenie łagiewki pyłkowej, która całkowicie uniezależniła proces zapłodnienia od wody
- w przemianie pokoleń dominuje sporofit
2 4 2