Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T13:03:39+01:00
Atenach , najwyższym organem władzy było zgromadzenie ludowe, w którym brali udział wszyscy mężczyźni mający obywatelstwo ateńskie i ukończone 20 lat życia. Zgromadzenie ludowe decydowało o najistotniejszych kwestiach państwa, o pokoju i wojnie, o prawach obywateli itp. Do uczestnictwa w obradach zgromadzenia było uprawnionych około 30 tys. mężczyzn z ogólnej liczby 200 tys. mieszkańców Attyki. Podejmowanie decyzji i sprawne zarządzanie tak dużym gremium było bardzo trudne , a często niemożliwe. Dlatego sprawami administracyjnymi państwa zajmowała się rada pięciuset , wybierana przez losowanie spośród wszystkich uprawnionych obywateli. Rok swojego urzędowania rada dzieliła na 10 okresów i w tym czasie obowiązki sprawowało tylko 50. radnych za każdym razem innych. Dowództwo nad armią pełniło 10 strategów wybieranych przez zgromadzenie ludowe. Częste , nawet co kilka dni zwoływane posiedzenia odrywały Ateńczyków od pracy , a tym samym zmniejszały ich dochody. Aby uniknąć sytuacji , kiedy tylko bogaci obywatele przybywaliby na zebrania , zaczęto wypłacać odszkodowanie za czas uczestnictwa w obradach. Odszkodowanie wynosiło tyle , ile osiągało dzienne wynagrodzenie rzemieślnika. W trakcie posiedzeń zajmowano się także sprawami zaopatrzenia w produkty żywnościowe , problemami powiększenia miasta , czy budowy nowych okrętów wojennych . Każdy obywatel miał prawo zgłosić projekt uchwały lub zabrać głos w dyskusji. Wielką wagę nawiązywano do spraw sądowych. Raz w roku wybierano spośród obywateli ,6 tys. sędziów , którzy podzieleni na kilka grup , rozpatrywali i osądzali wszystkie sprawy dotyczące łamania prawa.
Najwybitniejszym politykiem ateńskim tego okresu był Perykles, który tak mówił z dumą o demokracji panującej w swojej ojczyźnie:
„Mamy ustrój nie naśladujący urządzeń sąsiadów.


2 5 2