Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T13:08:35+01:00
A)(2x-7y)²= 4x²-28xy + 49y²
b)(6x+y)²=36x²+12xy+y²
c)(1/3[jedna trzecia]- 2/5[dwie piąte]y)(1/3x+2/5y)=1/9x²+2/15xy-2/15xy-4/25y²=1/9x²+4/25y²
2009-12-14T13:10:00+01:00
A)(2x-7y)²=4x+28y-4x28y
b)(6x+y)²=36x+y+36xy
c)(1/3-2/5y)(1/3x+2/5y)=1/9x-4/25y²
2009-12-14T13:10:37+01:00
A) (2x - 7y)2 = 4x2 - 49y2
b) (6x + y)2 = 35x2 + y2
c) (1/3 - 2/5y) (1/3x + 2/5 y) = 1/9x + 11/15 y - 1/15xy