Ułóż i uzgodnij równania reakcji:
a) wodoru z tlenem (produktem jest woda)
b)wodoru z chlorem (produktem jest chlorowodór)
c)glinu z siarką (produktem jest siarczek glinu)
d) węgla z wodorem (produktem jest metan - CH₄)
e) sodu z tlenem (produktem jest tlenek sodu)
f) wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia- Ca H₂
g) żelaza z chlorem (produktem jest chlorek żelaza (III))

1

Odpowiedzi

2011-04-29T14:43:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2H2 + O2---->2H2O

b) H2 + Cl2---->2HCl

c) 2Al + 3S---->Al2S3 

d) C + 2H2---->CH4 

e) 4Na + O2---->2Na2O 

f) Ca + H2---->CaH2

g) 2Fe + 3Cl2---->2FeCl3 

1 5 1