25.Podaj jaka wartość prędkości mijania się dwóch autobusów jadących w przeciwne strony, jeżeli szybkość autobusu A wynosi 15m/s a autobusu B wynosi 72km/h. Z jaką szybkością mijałyby się gdyby jechały w tę samą stronę?

26.Oblicz w jakim czasie mijają się autobusy o których mowa w zadaniu 25, jeżeli długość każdego z nich wynosi 18m. Rozważ oba przypadki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T08:27:53+01:00
Zad.1
Va = 15m/s
Vb = 72km/h = 20m/s (1m/s = 3,6km/h)

Jeżeli jadą w przeciwnych kierunkach to prędkości dodajemy:
Vw = 15m/s + 20m/s = 35m/s

Jeżeli w tych samych, od większej odejmujemy mniejszą:
Vw = 20m/s - 15m/s = 5m/s
3 5 3