Na drodze o długości 60 km ustawiono 3 znaki drogowe ograniczające prędkość poruszania się samochodów :
a) ba pierwszych odcinku drogi o długości 20 km postawiono znak do 50 km na godzinę
b)na drugim odcinku drogi o długości 20 km postawiono znak do 80 km na godzinę
c) na trzecim odcinku drogi o dlugości 20 km postawiono znak do 100 km na godzinę.
Oblicz w jakim najkrótszym czasie drogę pokona samochód. Odpowiedz podaj w godzinach i w minutach. Proszę od dokładne obliczenia !! Za najlepsze rozwiązanie 10 punkty!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:05:20+01:00
1 odcinek
s=20km
V=50km/h
t=s/V
t=20/50=0.4h=24min

2 odcinek
s=20km
V=80km/h
t=s/V
t=20/80=0.25h=15min

3 odcinek
s=20km
V=100km/h
t=s/V
t=20/100=0.20h=12min


24+15+12=51 minut
0.4+0.25+0.2=0.85 godziny

Odp: Samochód najszybciej pokona trasę w czasie 51 minut <0.85 godziny>
2009-12-14T14:48:15+01:00
50km/h:20km=2/5h=24min
80km/h:20km=2/8h=15min
100km/h:20km=2/10h=12min
24min+15min+12min=51min
2009-12-14T14:58:34+01:00
Odp.Samochód najszybciej pokona trasę w 51 minut.