Zad.3
Rzeka na mapie w skali 1;350 000 ma długość 45mm.Oblicz jej długość w terenie w km.
zad.4
Oblicz długość rzeki w mm w skali 1;500000 w którym długość wynosi 38,7.
zad.5
Na mapie w skali 1;700 000 autrostradama długość 300mm.Oblicz jej długość w terenie w km.
zad.6
Jaką długość na mapie w cm o skali 1;115 0000.Ma rzeka o długości 94,5km.

2

Odpowiedzi

2009-12-14T14:17:01+01:00
Zad. 3 45mm = 4,5cm
4,5 x 350 000 = 1575000cm = 15750 m = 15, 75 km

Zad.4
38,7 km = 38700m = 3870000 cm
3870000 / 500000 = 7,74 cm = 77,4 mm

Zad. 5
300 mm = 30 cm
30 x 700 000 = 21000000cm = 210000 m = 210 km

Zad. 6
94,5 km = 94500 m = 9450000 cm
9450000 / 1150000 = 8,22 cm = 82,2 mm (w zaokrągleniu)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:17:32+01:00
Zad3.
1:350 000
1cm:3.5km
45mm=4.5cm
4.5*3.5=15.75km
Odp:Jej długość w terenie to 15.75 km

zad4.
1:500 000
1cm:5km
38.7/5=7.74cm
7.74cm=77.4mm
Odp:Jej długość na mapie to 77.4mm

zad5.
1:700 000
1:7km
300mm=30cm
30*7=210km
Odp:Jej długość w terenie to 210km

zad6.
1:115 000
1cm:1.15km
94.5/1.15=82.17cm
Odp:Jej długość na mapie to 82.17cm