Kościół NMP w Gdańsku - analiza dzieła sztuki
wg pytań :
1.Który rodzaj architektury reprezentuje budowla ?
2.Jaka jest funkcja budowli ?
3. Jakie charakterystyczna cechy ma budowla ?
4. W jakim kraju powstała ?.
5. Kiedy powstała budowla ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T12:16:32+01:00
1. Gotyckiej architektury ceglanej.
2. Jest to największy kościół ceglany na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle.
3. Kościół jest trójnawową halą o rozbudowanym i bogatym programie przestrzennym: trójnawowy transept i również trójnawowe prezbiterium tworzą we wschodniej części wrażenie przestrzeni centralnej, w której wszystkie kierunki są prawie równoważne, co było ideałem późnogotyckiej architektury miejskiej. Pewne nieregularności planu w miejscu połączenia północnego ramienia transeptu z prezbiterium wynikają z konieczności dostosowania się do istniejącej zabudowy miejskiej.
Popisem mistrzostwa architekta są sklepienia, częściowo rekonstruowane po ostatniej wojnie. W nawie głównej, transepcie i prezbiterium są to sklepienia sieciowe o bogatym układzie żeber, w nawach bocznych – sklepienia kryształowe.
Wygląd zewnętrzny kościoła zdominowany przez gładkie płaszczyzny ścian, w których znajdują się wysokie ostrołukowe okna. Takie ukształtowanie ścian zewnętrznych stało się możliwe dzięki wprowadzeniu skarp do wnętrza kościoła i utworzeniu między nimi kaplic. Od góry elewacje zamykają szczyty, które są dzielone pinaklami. Z naroży wyrastają ośmioboczne wieżyczki nakryte spiczastymi hełmami.
4. W Niemczech
5. W 1379 roku