Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Ola za 4 gumki do włosów i 6 spinek zapłaciła 4,80 zł . Monika kupiła w tym samym sklepie jedną gumkę i 10 spinek i zapłaciła 4,60 zł . Jaka była cena jednej gumki , a jaka jednej spinki ?

DANE:
x- cena gumki
y- cena spinki

4x+6y=4,80
x+10y=4,60

4x+6y=4,80
x=4,60-10y

4(4,60-10y)+6y=4,80
x=4,60-10y

18,40-40y+6y=4,8
x=4,60-10y

18,40-4,80=40y-6y
x=4,60-10y

13,60=34y /:34
x=4,60-10y

y=0,40
x=4,60-10*0,40

y=0,40
x=4,60-4,00

y=0,40
x=0,60

ODP. JEDNA GUMKA KOSZTOWAŁA 0,60zł, a jedna spinka 0,40zł.

POZDRAWIAM ;)
269 4 269
Gumki - x
spinki - y

{4x + 6y = 4,80
{x + 10y = 4,60 |*(-4)

{4x + 6y = 4,80
{-4x - 40y = -18,40

dodajemy pionowo
-34y = -13,60 | : (-34)
y = 0,4zł

x + 10y = 4,60
x + 4 = 4,60
x = 0,6zł
Gumka kosztuje 60gr, a spinka 40gr
43 4 43