1.Podaj nazwy systematyczne i zwyczajowe karboksylowych do 5 atomów węgla w cząsteczce.
2.Masa cząsteczkowa pewnego układu harboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu podaj wzór sumaryczny tego kwasu i podaj nazwę.
3.Oblicz zawartości procentowe pierwiastków w cząsteczce kwasu etanowego.
Pilne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:47:46+01:00
1.

1 atom-> kwas metanowy (mrówkowy)
2 atomy-> kwas etanowy (octowy)
3 atomy-> kwas propanowy (propionowy)
4 atomy-> kwas butanowy (masłowy)
5 atomów-> kwas pentanowy (walerianowy)

2.

masa cząsteczkowa etanolu= 46g
masa cząsteczkowa kwasu metanowego= 46g
kwas metanowy (mrówkowy)-> HCOOH

3.

kwas etanowy: CH3COOH
M CH3COOH= 60g/mol

zawartość % węgla:
60g- 100%
24g- x
x= 2400/60
x=40%

zawartość % wodoru
60g- 100%
4g- x
x= 400/60
x≈ 6,67%

zawartość % tlenu
60g- 100%
32g- x
x= 3200/60
x≈ 53,33%

mam nadzieję, ze pomogłam ;)