Przetłumacz dialog:
-It's time for a quiz. You each tell a story about a historical person froma different country. Listen carefully and write down who they were. You can ask one question about each person. Michelle, can you start, please?
- He was a very famous military leader and the Emperor of france. He attacked and defeated many European countries. His last battle was the battle of waterloo.
-Was he afraid of cats?
-Yes,people say so
-I know who he was
-Zoltan,ell us about your historical figure
- she was a hungarian princess. when she was 12 years old she went to poland
she was still a child and took her toys with her when she was 18 she marrieda lithuanian prince she was a very good queen and people loved her very much
- he was an english king. when he was young he was a very happy person he loved singing and dancing when he was older he changed. he was ill and very fat. he was not a happy man anymore. he had six wives and beheaded two of them.
-it's your turn magda
-she was born poland but lived and worked in france she was a great scientist she married a frenchman and had two daughters. she was very pretty and she was a good mother.
- was she nobel prize winner
-yes she was
- all right i know
- thank you very much. Now write down your answers
z góry dzięki

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T14:46:25+01:00
-To czas na quiz. You każdego opowiedzieć o historii froma osobę innym kraju. Słuchaj uważnie i napisać, kim byli. Możesz zadać jedno pytanie na temat każdej osoby. Michelle można rozpocząć, proszę?
- Był bardzo znany wojskowy i cesarz Francji. Zaatakował i pokonał wielu krajach europejskich. Jego ostatnia bitwa Bitwa pod Waterloo.
-Czy się boi kotów?
-Tak, ludzie mówią tak
-Ja wiem, kto był
-Zoltan, ell nas o postać historyczna
- Była węgierską księżniczką. kiedy miała 12 lat wyjechała do Polska
była jeszcze dzieckiem i wziął ją zabawek z nią, gdy miała 18 lat marrieda księciem litewskim była bardzo dobra królowej i ludzi lubi ją bardzo
- Był angielski król. gdy był młody był bardzo szczęśliwym człowiekiem kocha śpiewać i tańczyć, gdy miał starszymi zmienił. był chory i bardzo gruby. nie był szczęśliwym człowiekiem więcej. miał sześć żon i ściął dwóch z nich.
-it 's your Magda kolei
-urodziła się Polska, ale mieszkał i pracował we Francji była wielkim naukowcem wyszła za mąż za Francuza i dwie córki. Była bardzo ładna i była dobrą matką.
- Została ona laureat Nagrody Nobla
-Tak, była
- Dobrze wiem
- Dziękuję bardzo. Teraz zapisz swoje odpowiedzi
1 2 1
2009-12-14T14:47:10+01:00
-To czas na quiz. ty musisz opowiedzieć o każdej postaci historycznej z różnych krajów. Słuchaj uważnie i napisz, kim byli. Możesz zadać jedno pytanie na temat każdej osoby. Michelle możesz rozpocząć, proszę?
- Był bardzo znany wojskowy i cesarz Francji. Zaatakował i pokonał wielu krajach europejskich. Jego ostatnia bitwa Bitwa pod Waterloo.
-Czy się boi kotów?
-Tak, ludzie mówią tak
-Ja wiem, kto był
-Zoltan,a twoja historyczna postać?
- Była węgierską księżniczką. kiedy miała 12 lat wyjechała do Polski
była jeszcze dzieckiem i wziął ją zabawek z nią, gdy miała 18 lat ożeniła się z księciem litewskim była bardzo dobra królową i ludzie lubili ją bardzo
- Był angielskim królem. gdy był młody był bardzo szczęśliwym człowiekiem kochał śpiewać i tańczyć, gdy był starszy zmienił się. był chory i bardzo gruby. nie był szczęśliwym człowiekiem. miał sześć żon i ściął dwóch z nich.
- Magda,twoja kolei
-urodziła się w Polsce, ale mieszkała i pracowała we Francji była wielkim naukowcem wyszła za mąż za Francuza i miała 2 córki. Była bardzo ładna i była dobrą matką.
- Została ona laureatką Nagrody Nobla
-Tak, była nią
- Dobrze już wiem

pozdrawiam i życzę samych 5 i 6 ale powiem jeszcze jedno weź się do nauki!!!:D kolega z góry tylko skopiował z google tłumacz,ja też w ziołem ale pozmieniałem
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:51:10+01:00
- Czas na quiz . Każdy opowie historię o postaci hisotyrcznej z różnych krajów. Uważnie słuchajcie i zapisujcie kto to był. Możecie zadac jedno pytanie o każdej osobie. Michelle, możesz zaczynac, proszę.
- Był bardzo znanym wojskowym, przywódcą i cesarzem Francji. Zaatakował i pokonał wiele europejskich państw. Jego ostatnią walką była walka o Waterloo.
- Czy on bał się kotów?
- Tak, ludzie tak mówili
- Poznaję kto to był.
- Zoltan, opowiedz o swojej historycznej postaci
- Ona była węgierską księżniczką. Kiedy miała 12 lat udała się do Polski. Ona była dzieckiem, zabrali jej zabawki. Kiedy miała 18 lat wyszła za litewskiego księcia. Była bardzo dobrą królową, lud ją bardzo kochał.
- On był angielskim królem. Kiedy był młody, był bardzo szczęśliwą osobą. Kochał śpiew i taniec, jednak kiedy był starszy zmienił się. Był chory i bardzo gruby. Już nigdy więcje nie był szczęśliwy. Miał 6 żon, ściął dwie z nich.
- Twoja kolej,Magda.
-Urodziła się w Polsce, ale zył i pracował we Francji. Była dobrym naukowcem, wyszła za Francuza. Mieli dwie córki. Była bardzo słodka i była dobrą mamą.
- Była zdobywcą nagrody Nobla?
- Tak.
- Wszystko dobrze, wiem.
- Dziękujemy bardzo. Teraz zapiszcie na dole odpowiedzi.

Do kolegi powyżej - wziąłem, a nie wziołem.