Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:39:10+01:00
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji są jednostkami działającymi w ramach struktur Ambasad i Konsulatów RP, nad którymi nadzór merytoryczny i kadrowy sprawuje Minister Gospodarki.

Na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Ministrem Spraw Zagranicznych z 7 lutego 2006r., dawne Wydziały Ekonomiczno-Handlowe (WEH-y) zostały podzielone na Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) podległe Ministerstwu Gospodarki oraz Wydziały Ekonomiczne (WE) podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych.