Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.(ma się znajdować:jaki minimalny prąd może porazić, kiedy następuje śmierć, co to znaczy porażenie prądem i wasze zdanie na ten temat)nie ma to być długie mniej-więcej na 1 stronę zeszytu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:48:49+01:00
Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności).
Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny. Jedną z różnic jest działanie prądu na obdarzone ładunkiem elektrycznym cząsteczki będące składnikami komórek. Pod wpływem doprowadzonego napięcia cząsteczki te przemieszczają się , co prowadzi do zmian stężenia jonów w komórkach i przestrzeniach międzykomórkowych. Im dłuższy jest czas przepływu prądu w tym samym kierunku, tym większych przemieszczeń jonów należy oczekiwać. Od właściwych stężeń jonów zależy czynność wielu komórek, miedzy innymi komórek mięśni i komórek nerwowych, dlatego też, zmieniają się stężenia jonów w wyniku przepływu prądu prowadzą do zaburzenia czynności tych komórek. praktyce najbardziej niebezpieczne dla człowieka są prądy przemienne o częstotliwości 50, 60 Hz, a więc częstotliwości przemysłowej.
Progowe wartości odczucia przepływu prądu przez elektrodę trzymaną w ręku:
·Dla mężczyzny:
Prąd stały 5,0 mA
Prąd przemienny (50 60 Hz) 1,1 mA
·Dla kobiety:
Prąd stały 3,5 mA
Prąd przemienny (50 60 Hz) 0,7 mA
Prąd przemienny przepływając przez mięśnie, powoduje ich silne skurcze.
Moim zdaniem porażenie prądu jest niebezpieczne. Aby uchronić się przed porażeniem przy pracy należy przestrzegać zasady BHP.


Też to miałem, dostałem 5 ;) to jest na niecała stronę (mi zabrakło 2 linijek ;)
4 3 4