Interpretacja tego tekstu:
Horacy " Poeta - -ptak"

Nad podziw mocą pióra dwukształtną
podam do lotu wysokie skrzydła,
odkopnę miasto, gdzie mieszka
ziemska zawiść obrzydła.
Syn wyzwoleńca, a Mecenasa
wybraniec, odżegnany od śmierci,
umknie od Styksowej rzeki,
co czarną wodą świeci.
Już nową skórę zwiastują nogi,
już prawie
ptakiem jestem od góry
,
już ramię i palce, czuję,
biorą lot śnieżnopióry.
Już nad Ikara wzniósł się podniebny
łabędzi śpiew, gdzie Bosfor szaleje,
wrzące Syrty, żar Getulów
aż po Hiperboreje.
Mnie Argonautów poza Kolchida,
Gelonów kraj, Dak, co tłumi trwogę,
i Gal z Rodanu, i z Ebro
Hiszpan czerpiąc wodę.
Nie dbam o pogrzeb, pozór żałobny,
daremne pieśni, skargi i żale,
mego stosu nie podpalaj
w krzyku ku próżnej chwale.

Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz:)

1

Odpowiedzi

2009-12-14T15:06:37+01:00
Wiersz jest liryką bezpośrednią.
Mówi w nim podmiot liryczny - jest to poeta porównujący się do ptaka, dojrzały mężczyzna, liryczne "ja" wypowiada się w swoim imieniu, utożsamia się z autorem tekstu.
Wiersz nie jest adresowany do konkretnej osoby, w pewnym momencie podmiot liryczny zwraca sie do samego siebie.
Podmiot liryczny mówi o poetach. Porównuje ich do ptaków. Wiersz powstał aby uświadomic ludzi, jak postrzegają siebie autorzy wierszy.
Wiersz jest monologiem wewnętrznym. Występują rymy męskie, jednak nie są uporządkowane. W tekście jest dużo epitetów, personifikacji/animalizacji, metafor, przenośni. Tekst nawiązuję do innych dzieł ze starożytności i mitologii.
17 3 17