PROSZĘ O ROZWIĄZANIE TYCH 4 ZADAŃ
1.Śmietanka delikatesowa zawiera 24% tłuszczu. Ile gramów jeste w 500 gramach śmietanki?
2. 500 osobom biorącym udział w ankiecie zadano pytanie: "Z jakiego środka lokomocji najczęściej korzystasz?" Dane zebrano w tabeli. Przedstaw wyniki ankiety na diagramie słupkowym.
Własne auto - 20%
Autobus - 45%
Pociąg - 30%
Samolot - 5%
3. Pan Ryszard zebrał w lesie 5 kg. grzybów. Po wysuszeniu grzyby ważyły 1 kg. Jaki procent masy świeżych grzybów stanowiła odparowana woda?
4. Ania miała w skarbonce 25 złotych. Tata wrzucił do skarbonki 2 złote. O ile procent wzrosły oszczędności Ani?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T15:14:07+01:00
1.
24%=0.24
500*0.24=120g
Odp: W 500g śmietanki jest 120g tłuszczu

2.
20%=0.2
Własne auto - 500*0.2=100 ludzi

45%=0.45
Autobus - 500*0.45=225 ludzi

30%=0.3
Pociąg - 500*0.3=150

5%=0.05
Samolot - 500*0.05=25

Do tego dorysujesz wykres z strzałką do góry oznaczoną "Ilość osób", i strzałką w prawo oznaczoną jako "środek lokomocji"

3.
5-1=4
4/5*100%=0.8*100%=80%
Odp:Odparowana woda stanowiła 80% masy świeżych grzybów

4.
25zl------100%
25+2zł----x

25x=2700% /:25
x=108

108-100=8%
Odp:Oszczędności Ani wzrosły o 8%
4 4 4
2009-12-14T15:22:21+01:00
1/500gx24%=500gx0,24=120g
odp: W 500 g śmiatanki 24 -procentowej jest 120g tłuszczu .
2/ własne auto / 500 x 20%=500x 0,2=100 osób
autobus / 500x 45%=500x 0,45=225 osób
pociąg/ 500x30%=500x 0,3=150 osób
samolot/ 500x 30%=500x 0,05=25 osób
===============================================
łącznie : 500 osób czyli 100% ankietowanych
3/ 5 kg = 100%
5kg -1 kg=4kg
4kg=x %
5Xx=4X100%
x=400%:5
x+80 procnet
Odp " Odparowana woda stanowi 80 procent masy grzybów
======================================================
4/ 25zł,+2 zł,=27zł,=
25zł,- =100%
27zł,=X procnet

25xX=27x100%
x+ 270%:25
x=10,8%
odp : oszczędności Ani wzrosły o 10,8%
2009-12-14T15:42:23+01:00
Zad.1
500/1*24/100=120/1=120g
zad.2
Własne auto 500*20%=100
autobus 500*45%=225
pociąg500*30%=150
samolot 500*5%=25
zad.3
5/5-1/5=4/5
100:5=20
4*20=80
5*20=100
czyli 80%
zad.4
100%=25zl
100/25=4
2*4=8%
2 5 2