Przeczytaj uważnie poniższe opisy i w puste miejsce wpisz poprawne hasło.

1.W starożytnym Rzymie : budynek, w którym odbywały się rozprawy sądowe oraz zawierano umowy handlowe. Obecnie nazwa określa w architekturze typ kościoła wielonawowego, z nawą główną wyższą od naw bocznych. Ściany nawy głównej wystają ponad dachy naw bocznych i posiadają okna, które są doskonałym źródłem światła w pomieszczeniu.

2.Pokryty olbrzymią kopułą o średnicy 44 m, która w owych czasach była nowatorskim rozwiązaniem architektonicznym. Pośrodku kopuły znajduje się otwór o średnicy 9 m, będący jedynym źródłem światła w budynku. Cała budowla jest w kształcie walca, z dobudowanym gankiem kolumnowym, nazywanym portykiem.

3.Zbudowane na planie elipsy. Budowla mogła pomieścić od 50 do 73 tysięcy osób. Miała 80 wejść. W gorące dni całość przykrywał ogromny dach z płótna żaglowego, chroniący przed słońcem. Projekt obiektu powstał ponad 1900 lat temu, a jest tak doskonały, że do dziś służy jako wzór obiektów architektonicznych.

4.Miejsce spotkań towarzyskich, urządzone z przepychem, komfortowo, wyposażone w biblioteki, pokoje muzyczne, sale gier w kości, boiska sportowe, baseny i ogrody, w których można było dyskutować, czytać albo wypoczywać. Mogli w nich bywać wszyscy obywatele, niektórzy za zgodą cesarza nawet bezpłatnie. Nazywane też łaźniami.


1

Odpowiedzi

2009-12-14T15:53:48+01:00