Zadanie 1
Znajdź u i v wiedząc że ;
a) liczba u jest o 5 większa od v, a trzecia część liczby u jest równa połowie liczby v.
b)liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v a liczba 2 razy większa od v jest o 2 większa od u
BŁAGAM O ROZWIĄZANIE TEGO ZADANIA!!! ;(

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T15:18:33+01:00
A)
u = v + 5
⅓u = ½v |*6

u = v + 5
2u = 3v

u = v + 5
2(v + 5) = 3v

u = v + 5
2v + 10 - 3v = 0

u = v + 5
-v = - 10 |*(-1)

u = v + 5
v = 10

u = 10 + 5
v = 10

u = 15
v = 10


b)
2u = v + 5
2v = u + 2

2u - v = 5
-u + 2v = 2 |* 2

2u - v = 5
- 2u + 4v = 4

3v = 9 |:3
v = 3

2u = v + 5
v = 3

2u = 3 + 5
v = 3

2u = 8 |:2
v = 3

u = 4
v = 3
4 5 4
2009-12-14T15:18:44+01:00
Wiesz, że:

u= 5+v
1/3u=1/2v
i podstawiasz :

1/3 (5+v)= 1/2v /*6
10+2v= 3v
10=v
u= 15 ( bo 5+10)


b)
2u=v+5
2v=u+2 /*2

2u=v+5
4v= 2u+4

2u=v+5
2u= 4v-4

4v-4=v+5
3v= 9/:3
v=3

2u=12-4
2u= 8
u= 4


:):):)2009-12-14T15:40:58+01:00
U=4
v=3
;) prznajmiej tak mi wychodzi z obliczeń na kartce :)